CDC là cụm từ bạn nghe thấy nhiều khi dịch bệnh bùng phát. Vậy CDC là gì? Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm CDC là gì? Hãy cùng daphnebayfrontpark.org tìm hiểu trong bài viết này nhé!

I. CDC là gì? 

CDC là từ viết tắt của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh trong tiếng Anh. Tại Việt Nam, CDC còn được gọi là Tổng cục Y tế Dự phòng (VNCDC). Đây là cục chuyên môn thuộc Bộ Y tế, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Y tế quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về y tế dự phòng trong phạm vi cả nước.

CDC là từ viết tắt của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh trong tiếng Anh

Tiền thân của VNCDC là Văn phòng Kiểm soát và Điều trị bệnh tật. Ngày 12 tháng 4 năm 1956, thành lập Cục Phòng bệnh, tách ra từ Cục Phòng bệnh và Chữa bệnh. Ngày 20/5/2005, Cục Y tế dự phòng và Phòng, chống HIV/AIDS được đổi tên thành Cục Y tế dự phòng Việt Nam.

II. Chức năng và nhiệm vụ của CDC

1. Chức năng của CDC tại Việt Nam

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng của Cục Y tế dự phòng Việt Nam (Trung tâm CDC Việt Nam), bao gồm: Phòng, chống bệnh truyền nhiễm và bệnh không lây nhiễm. Kiểm dịch y tế biên giới. Sử dụng vắc-xin và chủng ngừa.

Xét nghiệm trong lĩnh vực y tế dự phòng và an toàn sinh học. Dinh dưỡng cộng đồng. Chăm sóc sức khỏe ban đầu và nâng cao sức khỏe cho người dân tại cộng đồng. phát triển và nâng cao năng lực hệ thống y tế dự phòng; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong lĩnh vực y tế dự phòng.

2. Nhiệm vụ của CDC

Chịu trách nhiệm chính trong việc xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án và các hoạt động được giao về lĩnh vực y tế dự phòng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, chỉ đạo và tổ chức thực hiện… Chịu trách nhiệm chính về công tác xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, quy chế, quy định, hướng dẫn chuyên môn, tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và các chính sách, quy định, phối hợp thực hiện. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

Kinh nghiệm xây dựng, đề xuất, ban hành, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức xét nghiệm, tạo điều kiện, giám sát, quản lý dữ liệu xét nghiệm trong lĩnh vực y tế dự phòng và an toàn sinh học trong xét nghiệm. Chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện, theo dõi, kiểm tra, đánh giá và quản lý số liệu về dinh dưỡng cộng đồng.

Chỉ đạo, trực tiếp, điều hành, theo dõi, kiểm tra, đánh giá, quản lý, nâng cao sức khỏe cộng đồng và một số nội dung về y tế công cộng về dữ liệu chăm sóc sức khỏe ban đầu. Chủ trì triển khai, xây dựng và phát triển hệ thống y tế dự phòng. Nâng cao công tác đào tạo, kiểm tra, đánh giá chuyên môn y tế dự phòng.

Chịu trách nhiệm chính trong việc xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án

Trọng tâm của việc thực hiện các quy định y tế quốc tế tại Việt Nam. Người quản lý chỉ đạo hệ thống ứng phó khẩn cấp (EOC) đối với các sự kiện y tế công cộng và dịch bệnh quốc gia. Chịu trách nhiệm chính trong việc xây dựng danh mục thuốc, hóa chất, trang thiết bị, vật tư y tế và lập dự toán kinh phí phòng, chống dịch bệnh, phối hợp trình cấp có thẩm quyền ban hành. Quản lý việc mua sắm, cấp phát thuốc, hóa chất, trang thiết bị, vật tư y tế đáp ứng công tác phòng, chống bệnh truyền nhiễm.

III. Tổ chức CDC tại Việt Nam

Lãnh đạo sở gồm Giám đốc sở và không quá 03 Phó giám đốc sở

Lãnh đạo sở gồm Giám đốc sở và không quá 03 Phó giám đốc sở. Cục trưởng, Phó Cục trưởng do Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo quy định của pháp luật. Cục trưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Y tế và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Cục. Phó Cục trưởng giúp Tổng cục trưởng, chịu trách nhiệm về nhiều công việc do Tổng cục trưởng phân công và chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Cơ cấu của VNCDC bao gồm:

  • Ban thư ký.
  • Phòng Kiểm soát bệnh truyền nhiễm.
  • Phòng kiểm soát bệnh không lây nhiễm.
  • Cục Kiểm soát tiêm chủng và An toàn sinh học.
  • Sở Y tế Công cộng và Dinh dưỡng.

Trên đây là những thông tin về CDC là gì? Hy vọng bài viết sẽ hữu ích đối với bạn đọc!

Back To Top